Skip to main content

Planteernæring under glas

Planteernæring under glas

Kurset omhandler Planteernæring i gartnerier, og gennemgår teorien bag planteernæring. De praktiske forhold omkring genkendelse af mangelsymptomer i gartneriet.

I kurset lærer kursisten de vigtigste næringsstoffer at kende, og lærer deres rolle i planten. Kursisten lærer også at genkende mangelsymptomer i planterne, og de korrekte metoder til at udtage prøver.

Kurset er til den ufaglærte medarbejder der har brug for en bedre forståelse af planteernæring. Fjernundervisningsmaterialet i kurset er udviklet til anvendelse på arbejdsmarkedsuddannelsen: 47830 Planteernæring af kulturer under glas.

© Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, december 2005. Materialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Anne Krogh Larsen, Gartnerirådgivning. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af fjernundervisningsmaterialet, december 2015 udviklet for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Anne Krog Larsen, Gartnerirådgivning.

Hvem har lavet kurset?

Course Staff Image #1

Anne Krogh Larsen

Planteavlskonsulent, GartneriRådgivningen

Enroll