Skip to main content

Planteproduktion i gartneri ajourføring – produktionsplanlægning

Kurset er en opdatering af viden inden for produktionsplanlægning. Mange har kendskab til planlægning ved hjælp af regnearks hjælpeprogrammer, eller det ældre program GartPlan

Planteproduktion i gartneri ajourføring – produktionsplanlægning

Kurset er en opdatering med den nyeste viden om produktionsplanlægning.

Fjernundervisningsmaterialet i kurset er udviklet til anvendelse på arbejdsmarkedsuddannelsen: 47901 Planteproduktion i gartneri, ajourføring.

© Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, december 2005. Materialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Ole Bærenholdt Jensen, Gartnerirådgivning. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af fjernundervisningsmaterialet, december 2015 udviklet for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Ole Bærenholdt Jensen, Gartnerirådgivning.

Om kurset

Kurset er en opdatering af viden inden for produktionsplanlægning. Mange har kendskab til planlægning ved hjælp af regnearks hjælpeprogrammer, eller det ældre program GartPlan. Nu ajourføres din viden.
Kurset tager udgangspunkt i erfarne medarbejdere, der kender arbejdsrutinerne i gartneriet.

Hvad lærer du?

I kurset gennemgåes:
- Indledning. Planlægningsprogram – overblik.
- Hvad er produktionsplanlægning. Begreber, metoder og arbejdsforløb.
- Kulturrecepter, overblik og hjælp.
- Data for gartneri og huse – alle grundlæggende oplysninger.
- Energi, vækstlys og arealomkostninger.
- Opbyg en kultur, med kulturhold.
- Produktionsplanlægningen – antal planter pr kulturhold, arbejde med dækningsbidrag.
- Produktionsplan til daglig – ugentlig planlægning og opfølgning

Forberedelser

Før kurset: Programadgang downloades fra www.danpot.dk vælg undervisningsversionen, og følg vejledning.

Hvem har lavet kurset?

Course Staff Image #1

Ole Bærenholdt Jensen

Virksomhedskonsulent, GarneriRågivningen

Enroll