Skip to main content

Klimastyring ved produktion i gartnerier

Kurset omhandler Klimastyring i gartnerier, og gennemgår de praktiske forhold i gartneriet, såvel som indstillingerne på klimacomputeren. Kurset tager udgangspunkt i Senmatic, men rummer også en del generel viden om klimastyring.

Klimastyring ved produktion i gartnerier

Målet med kurset er at deltageren efter kurset har kendskab til klimastyring og kan komme med forslag til ændringer i klimastyringen ved planteproduktion. Deltageren skal have kendskab til forskellige metoder til dataopsamling og kan behandle og vurdere opsamlede data fra et gartneri via relevante beslutningsstøtteprogrammer. Endvidere skal deltageren kunne anvende relevante beslutningsstøtteprogrammer til at afprøve påtænkte ændringer og samarbejde, dele viden samt ideudvikle om klimastyring. Kurset tager udgangspunkt i erfarne medarbejdere, der kender arbejdsrutinerne i gartneriet.

Fjernundervisningsmaterialet i kurset er udviklet til anvendelse på arbejdsmarkedsuddannelsen: 47712 Klimastyring ved produktion i gartnerier.
Materialet omhandler Klimastyring i gartnerier, og gennemgår de praktiske forhold i gartneriet, såvel som indstillingerne på klimacomputeren. Materialet tager udgangspunkt i Senmatic, men rummer også en del generel viden om klimastyring.

© Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, december 2005. Materialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Inge Ulsted Sørensen, Gartnerirådgivning. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af fjernundervisningsmaterialet, december 2015 udviklet for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i samarbejde med Inge Ulsted Sørensen, Gartnerirådgivning.

Hvem har lavet kurset?

Inge Uldsted Sørensen, GartneriRådgivningen

Enroll